Smuteční oznámení

Sdělujeme smutnou zprávu, že zemřel náš dlouholetý řádný člen a marshal klubu, pan Petr Jandl.

Čest jeho památce a upřímnou soustrast rodině.