Golfová Akademie

Posláním golfových akademií, které jsou součástí většiny resortů, je zdokonalovat herní dovednosti zájemců z řad členů klubu i široké veřejnosti ve všech herních dovednostech. Nedílnou součástí akademií jsou potom dětské golfové akademie, které sdružují děti a juniory od pěti do osmnácti let věku, zajišťují výuku, koordinují tréninkové činnosti, organizují účast na turnajích a přispívají k rozvoji zdravého životního stylu členů akademie. Tréninkové centrum mládeže je statut golfové akademie udělený Českou golfovou federací, který vyjadřuje sofistikovaný přístup golfového klubu, jeho vedení, trenérů i samotných členů akademie ke koncepční práci a zlepšování golfové hry. Cílem naší akademie je rozšiřovat členskou základnu golfového klubu, vychovávat nové hráče, zlepšovat jejich herní projev a probudit v nich lásku ke golfu.

Činnost golfové akademie a TCM

Hráči organizovaní v naší golfové akademii mají možnost se účastnit tréninkových a herních aktivit, které se skládají z:

 • Pravidelných skupinových tréninků
 • Pravidelných kondičních tréninků
 • Výuky hry na hřišti
 • Výuky course managementu
 • Víkendových tréninkových kempů
 • Golfových soustředění domácích i zahraničních
 • Příměstských táborů
 • Turnajových výjezdů akademie

Pravidelné tréninky probíhají ve všedních dnech pondělí, středa, čtvrtek a pátek v odpoledních a večerních hodinách, hráči jsou rozděleni podle věku a výkonnosti do skupin maximálně o šesti hráčích. Kondiční tréninky, zaměřené na koncepční rozvoj a posílení svalového korzetu hráčů jsou pravidelně v pondělí a ve čtvrtek a jsou určené pro hráče od 8 let.

Akademie pořádá v průběhu celého roku, tedy v letních i zimních měsících, golfová soustředění pro děti i dospělé s intenzivní výukou golfové hry. Kempy jsou určené pro všechny věkové i výkonnostní kategorie, naším cílem je zdokonalit hru každého hráče. Skupinové tréninky a doprovodné programy (kondiční cvičení, miniturnaje, výuka pravidel) uspokojí každého účastníka.

Kdo může být členem naší akademie?

Každý zájemce o pravidelnou výuku od pěti do osmnácti let věku. Akademie je určena pro začátečníky i pokročilé, rekreační i výkonnostní golfisty. Pro vstup do akademie by se měl rozhodnout ten, kdo se chce hře věnovat pravidelně, což sebou nese jako u jiných sportů určité povinnosti.

Jaké jsou podmínky účasti v akademii?

Hráči registrovaní v akademii se účastní pravidelných tréninků (podle přání hráče se stanoví počet tréninkových jednotek týdně), spolu s trenérem a managerem akademie realizují tréninkový a herní plán (účast na turnajích v rámci české golfové federace), reprezentují klub na klubových i individuálních soutěžích. Ceny o podrobnější plán činnosti najdete v sekci Ceník tréninkových služeb a Aktuality.

Se školou na golf

Česká golfová federace (ČGF), na jaře roku 2014, spustila dlouhodobý projekt Se školou na golf jako prostředek osvěty a propagace golfu mimo golfové prostředí. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu.Projekt se skládá ze tří etap (A, B a C) Každá ze tří etap projektu odpovídá věku a dovednostem žáků. „Výuka“ golfu je uzpůsobená prostředí kde se výuka odehrává. V první etapě – etapě A – se žáci seznamují s golfem zábavnou a nenásilnou formou s vybavením a pomůckami, které žákům rychle pomohou osvojit si základní techniky úderů a pochopit, že golf může být zábavou. „Výuka“ se odehrává v prostorách škol (tělocvičnách, školních hřištích).
Druhá etapa – etapa B – už spočívá v užší spolupráci škol a golfových klubů. Cílem je zajistit postupný hladký přechod dětí od startovního vybavení k běžnému golfovému vybavení používanému na cvičných plochách a hřištích, kde již probíhá část výuky.

Třetí etapa – etapa C – už se více zaměřuje na rozvoj získaných dovedností v předešlých dvou etapách a již se zcela odehrává na tréninkových plochách a golfových hřištích.

Součástí projektu jsou i soutěže a turnaje na regionální a celostátní úrovni. ČGF má po vzoru mnoha jiných sportů cíl, aby se golf stal povinnou součástí osnov tělesné výchovy na českých školách a aby se o golfu šířilo povědomí, že to je sport vhodný pro všechny věkové skupiny obyvatel.

Cílem projektu Se školou na golf je:

 • propagace golfu jako sportu vhodného pro děti a mládež z různých sociálních skupin;
 • seznámit žáky se základy golfových úderů, pravidly a etiketou golfu;
 • pořádat regionální a celostátní soutěže a turnaje pro školní týmy a žáky a studenty;
 • přivádět nové mladé hráče na česká golfová hřiště;
 • rozšířit hráčskou a členskou základnu golfu v ČR;
 • účinná prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže (drogové závislosti, kriminalita)

Desatero ČGF pro rodiče

 1. Nejdůležitější je radost ze hry! Golf je hra, ne boj. Skórování na jamce,
  výhra v turnaji či v zápase je jen bonus navíc.
 2. Fanděte nám a podporujte nás! Udržujte však rozumný odstup
  a nevyvíjejte na nás nepřiměřený tlak.
 3. Když se nedaří, povzbuďte nás! Oceňte každý záblesk zlepšujících se
  dovedností, ale hlavně naši snahu. Zatleskejte nebo pochvalte každou naši
  dobrou ránu.
 4. Nedávejte najevo své zklamání! Nenadávejte, nedělejte „obličeje“
  a gesta, nevzdychejte. Silně to vnímáme a naší hře to nijak nepomůže.
 5. Důvěřujte nám! V mnoha situacích si už dokážeme poradit sami.
  A pokud uděláme chybu, určitě se z ní i sami poučíme.
 6. Neraďte nám, co máme dělat v konkrétních situacích na hřišti. Navádějte
  nás ke správnému řešení. Ve vhodnou chvíli a vhodným způsobem.
 7. Respektujte všechny naše spoluhráče či soupeře, jejich doprovod a tým.
 8. Pomáhejte nám sportovně a v duchu fair play při sledování hry
  a hledání všech míčů v naší skupině.
 9. Respektujte pravidla! Sporné situace řeší na hřišti výhradně rozhodčí.
  Pomáhejme jim v klidu a bez zbytečných emocí najít ta správná řešení.
 10. Když se spolu s vámi těšíme na další turnaj, je naše největší vítězství!

Tréninkový servis pro klienty

Golfová akademie Poděbrady

připravuje program pro zájemce o výuku a zkvalitnění herních dovedností pro hráče organizované v golfové akademii, členy klubu a zájemce z řad veřejnosti. Výuka je rozdělena do následujících kategorií:

 • dětská golfová akademie, Tréninkové centrum mládeže. Podrobnější informace najdete pod záložkou tréninkové centrum mládeže
 • členové golfového klubu Poděbrady
 • golfová veřejnost

Jaké formy golfové výuky nabízíme?

Pro zájemce o výuku z řad členů našeho golfového klubu a veřejnosti nabízíme dvě varianty golfové výuky:

První variantou je individuální výuka s profesionálním trenérem, nebo cvičitelem a rozdělujeme jí na výuku v prostoru driving range, výuku krátké hry a patování v prostoru chipping area, výuka taktiky hry na hřišti – course management. Délka tréninkové jednotky a její zaměření je individuální. Podrobnější informace o trenérech a cenách najdete v záložce Trenéři a cvičitelé a Ceník tréninkových služeb.

Druhou variantou je skupinová výuka, pro tři až šest hráčů, kde se trenér zaměřuje na výuku a ukázky jednotlivých herních dovedností. Tyto, finančně výhodné tréninkové jednotky, jsou určeny pro všechny výkonnostní kategorie i pro začátečníky, kterým zapůjčíme základní tréninkové vybavení. Skupinová výuka probíhá na základě objednávky skupiny hráčů, nebo datum a jejich zaměření zveřejňuje akademie na svých stránkách v sekci Aktuality.

Pro členy golfového klubu Poděbrady jsou připraveny skupinové tréninky herních dovedností za zvýhodněných podmínek a budou pořádány v pravidelných termínech a hodinách. O jejich konání najdete podrobnější informace v sekci Aktuality.

Golfové kempy a soustředění

Golfový klub spolu s golfovou akademií připravuje pro letošní golfovou sezonu golfové kempy zaměřené na intenzivní rozvoj všech herních dovedností. Kempy jsou určeny hráčům všech věkových a výkonnostních kategorií. Trenéři a cvičitelé rozdělí hráče do skupin, kde postupně absolvují intenzivní výuku všech herních dovedností (dlouhá hra, hra železy, krátká hra, hra z bunkeru, patování, trouble shoty). Současně každý den hrají na hřišti v doprovodu trenéra a učí se řešit různé herní situace.

Golfová soustředění se pořádají ve dvou formátech:

 1. Víkendová soustředění (čtvrtek – večerní příjezd až neděle – večerní odjezd), při kterých hráči absolvují třídenní intenzivní program. Tyto kempy pořádáme v kratší dojezdové vzdálenosti v zajímavých resortech v České republice. V případě dětských účastníků, členů golfové akademie, organizuje po dohodě s rodiči skupinovou dopravu.
 2. Týdenní soustředění (odjezdy a příjezdy jsou upřesněny v nabídce) jsou pětidenní soustředění obohacená o turnaj účastníků s možností úpravy HCP. Tato soustředění pořádáme především v období letních prázdnin, v zimních měsících a na jaře, před zahájením nové sezony, potom organizujeme kempy v zemích s celoročním golfovým provozem (Spojené arabské emiráty, Turecko).

O golfových kempech budete průběžně informováni v sekci Aktuality.

Partneři golfové akademie:

Děkujeme našim partnerům za podporu golfové akademie Poděbrady! S vaší pomocí poskytujeme kvalitní výuku a zázemí našim nejmenším golfistům. Díky za spolupráci!

 
© Copyright: Golf Club Poděbrady, 2023