Slovo hlavního Greenkeepera

Regenerační zásahy na greenech, které proběhly z kraje minulého týdne se vydařily a greeny se dostávají do ,,letní“ kondice. Již koncem minulého týdne byla naměřena rychlost přes 9 stop. Důkazem, že zásah byl proveden správně, potvrdili již proběhlé turnaje a spokojenost hráčů. Bohužel i na dále zůstává uzavřen velký putting u driving range, který potřebuje ještě čas, aby se dostal do kondice. Minulý týden proběhly na něm rozsáhlé regenerační zásahy a vykopání provizorní drenáže na odtok přebytečné vody.

Za údržbu Martin Stočes, hlavní greenkeeper.