Slovo hlavního Greenkeepera

V příštím týdnu proběhne prořezávání a následná aerifikace greenů za využití plných hrotů. Na závěr dojde k zapískování. K tomuto kroku musíme přistoupit z důvodu ležící trávy na greenech, zároveň zásah pomůže podpoří lepší průnik vody, vzduchu a sníží hladinu toxických plynů v půdě. Tato údržba přispěje k výraznému zlepšení kvality našich greenů. Zásah bude veden šetrně, a tedy zhoršení kvality greenů bude jen na krátkou dobu, ale i tak budou hratelné.

Děkujeme za pochopení, za údržbu Martin Stočes, hlavní Greenkeeper.