Mimořádná Valná hromada

Výbor spolku GOLF CLUB PODĚBRADY z.s.,
IČ: 495 34 050, se sídlem Poděbrady III
Na Zálesí 530, 290 01
zapsaného ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,vložka 5243

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na sobotu 7.12.2019 od 10:00 do velkého sálu sídla Golf Clubu Poděbrady
Na Zálesí 530, Poděbrady