INDIVIDUÁLNÍ PODPORA 2024

PODMÍNKY PODPORY PRO HRÁČE A HRÁČKY GOLF CLUBU PODĚBRADY z.s. NA ROK 2024

Golf je krásná hra, ale také časově a finančně náročná. Je nám jasné, že i přes snahu jezdit na co největší počet pořádaných turnajů pod hlavičkou České golfové federace to bez pomoci rodičů, jejich volného času a finanční pomoci nelze zvládnout.
Proto je na straně klubu snaha pomoci hráčům a motivovat je určitou odměnou za jejich reprezentaci. Odměna je určena pro hráče školou povinné, vysokoškoláci budou muset předložit potvrzení o studiu.

Podpora se vztahuje pouze na turnaje, které se započítávají do Mládežnického a Amatérského žebříčku ČGF.

Pro potřeby vyúčtování je nutné doklady odevzdat nejpozději do 14 dnů po odehrání turnaje, jinak nárok zaniká. Je důležité předložit vytištěnou výsledkovou listinu se zaškrtnutým jménem.

Veškeré doklady se odevzdávají na recepci. Doklady zkontroluje a odsouhlasí manažer akademie Ivana Nováková, platba bude opět na recepci k vyzvednutí.

Odměna za umístění:

1. – 3. místo úhrada startovného + míče na DR do 150/den

4. – 10. místo úhrada startovného

Úhrada se týká každého hráče, který splní podmínky, avšak v maximální hodnotě 2000,- za rok 2024.

Všichni hráči, kteří se umístili v Mládežnickém žebříčku ČGF v roce 2023 mají nárok na uhrazení startovného v následujícím roce 2024 na 5 turnajích, které se započítávají do Mládežnického žebříčku, bez nutnosti umístění do 10 místa.