Dětská Tour Severovýchod 2023

GRATULUJEME!!

Kategorie Smíšená do 18 let HCP 36,1-54
1.místo Maty Kořínek
Kategorie Starší žáci a žákyně
3. místo Dáňa Píta

Všem, kteří se zúčastnili DĚKUJEME za vzornou reprezentaci klubu.