Čeští olympionici v Poděbradech

V rámci unikátního soustředění TOP CAMP nás opět navštívili čeští olympionici, kteří si mohli vyzkoušet základy golfu pod vedením našeho trenéra Martina Boudy.