Miroslav Paskovský
předseda klubu

Luďka Kvízová
místopředsedkyně klubu

Petr Jeník
člen výboru klubu

David Plaček
člen výboru klubu

Martin Knop
člen výboru klubu

Dozorčí rada: Jiří Seifert,  Vlasta Heršálková, Roman Plecitý

Manažer klubu: Jan Štaidl