TCM + Se školou na golf

Posláním golfových akademií, které jsou součástí většiny resortů, je zdokonalovat herní dovednosti zájemců z řad členů klubu i široké veřejnosti ve všech herních dovednostech.  Nedílnou součástí akademií jsou potom dětské golfové akademie, které sdružují děti a juniory od pěti do osmnácti let věku, zajišťují výuku, koordinují tréninkové činnosti, organizují účast na turnajích a přispívají k rozvoji zdravého životního stylu členů akademie.  Tréninkové centrum mládeže je statut golfové akademie udělený Českou golfovou federací, který vyjadřuje sofistikovaný přístup golfového klubu, jeho vedení, trenérů i samotných členů akademie ke koncepční práci a zlepšování golfové hry. Cílem naší akademie je rozšiřovat členskou základnu golfového klubu, vychovávat nové hráče, zlepšovat jejich herní projev a probudit v nich lásku ke golfu.

Činnost golfové akademie a TCM

Hráči organizovaní v naší golfové akademii mají možnost se účastnit tréninkových a herních aktivit, které se skládají z:

 • Pravidelných skupinových tréninků
 • Pravidelných kondičních tréninků
 • Výuky hry na hřišti
 • Výuky course managementu
 • víkendových tréninkových kempů
 • golfových soustředění domácích i zahraničních
 • příměstských táborů
 • turnajových výjezdů akademie

Pravidelné tréninky probíhají ve všedních dnech pondělí, středa, čtvrtek a pátek v odpoledních a večerních hodinách, hráči jsou rozděleni podle věku a výkonnosti do skupin maximálně o šesti hráčích. Kondiční tréninky, zaměřené na koncepční rozvoj a posílení svalového korzetu hráčů jsou pravidelně v pondělí a ve čtvrtek a jsou určené pro hráče od 8 let.

Akademie pořádá v průběhu celého roku, tedy v letních i zimních měsících, golfová soustředění pro děti i dospělé s intenzivní výukou golfové hry. Kempy jsou určené pro všechny věkové i výkonnostní kategorie, naším cílem je zdokonalit hru každého hráče. Skupinové tréninky a doprovodné programy (kondiční cvičení, miniturnaje, výuka pravidel) uspokojí každého účastníka.

Kdo může být členem naší akademie?

Každý zájemce o pravidelnou výuku od pěti do osmnácti let věku. Akademie je určena pro začátečníky i pokročilé, rekreační i výkonnostní golfisty. Pro vstup do akademie by se měl rozhodnout ten, kdo se chce hře věnovat pravidelně, což sebou nese jako u jiných sportů určité povinnosti.

Jaké jsou podmínky účasti v akademii?

Hráči registrovaní v akademii se účastní pravidelných tréninků (podle přání hráče se stanoví počet tréninkových jednotek týdně), spolu s trenérem a managerem akademie realizují tréninkový a herní plán (účast na turnajích v rámci české golfové federace), reprezentují klub na klubových i individuálních soutěžích. Ceny o podrobnější plán činnosti najdete v sekci Ceník tréninkových služeb a Aktuality.

Se školou na golf

Česká golfová federace (ČGF), na jaře roku 2014, spustila dlouhodobý projekt Se školou na golf jako prostředek osvěty a propagace golfu mimo golfové prostředí. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu.Projekt se skládá ze tří etap (A, B a C) Každá ze tří etap projektu odpovídá věku a dovednostem žáků. „Výuka“ golfu  je uzpůsobená prostředí kde se výuka odehrává.  V první etapě – etapě A – se žáci seznamují s golfem zábavnou a nenásilnou formou s vybavením a pomůckami, které žákům rychle pomohou osvojit si základní techniky úderů a pochopit, že golf může být zábavou. „Výuka“ se odehrává v prostorách škol (tělocvičnách, školních hřištích).

Druhá etapa – etapa B – už spočívá v užší spolupráci škol a golfových klubů. Cílem je zajistit postupný hladký přechod dětí od startovního vybavení k běžnému golfovému vybavení používanému na cvičných plochách a hřištích, kde již probíhá část výuky.

Třetí etapa – etapa C – už se více zaměřuje na rozvoj získaných dovedností v předešlých dvou etapách a již se zcela odehrává na tréninkových plochách a golfových hřištích.

Součástí projektu jsou i soutěže a turnaje na regionální a celostátní úrovni. ČGF má po vzoru mnoha jiných sportů cíl, aby se golf stal povinnou součástí osnov tělesné výchovy na českých školách a aby se o golfu šířilo povědomí, že to je sport vhodný pro všechny věkové skupiny obyvatel.

Cílem projektu Se školou na golf je:

 • propagace golfu jako sportu vhodného pro děti a mládež z různých sociálních skupin;
 • seznámit žáky se základy golfových úderů, pravidly a etiketou golfu;
 • pořádat regionální a celostátní soutěže a turnaje pro školní týmy a žáky a studenty;
 • přivádět nové mladé hráče na česká golfová hřiště;
 • rozšířit hráčskou a členskou základnu golfu v ČR;
 • účinná prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže (drogové závislosti, kriminalita)

Golf Club Podebrady (C)