AKČNÍ CENA Balíček Osvědčení pro hru na hřišti

(10×50 minut)
1 osoba – 5 500 Kč
2 osoby – 6 990 Kč
3 osoby – 7 900 Kč

4 osoby – 8990 Kč

technika švihu, krátké hry i bunkeru
golfová etiketa a pravidla
120 míčů na každou lekci
zapůjčení veškeré výbavy
závěrečná zkouška způsobilosti a HCP 54
2×9 jamek trénink na hřišti

Bav se golfem START

(2×50 minut)
1 osoba – 490 Kč
2 osoby – 590 Kč
3 osoby – 690 Kč

pro větší skupiny individuálně

balíček určen pro začátečníky jako první seznámení s hrou

profesionální trenér
zapůjčení vybavení
tréninkové míče
golfová etika
golfová pravidla
golfová výbava
základy putting/chipping
základy golfového švihu

Pro vylepšení švihu

(1×90 minut)
1. osoba – 700 Kč
2.osoby – 1.000 Kč

videoanalýza švihu
zhodnocení současného stavu
tréninková doporučení

Pro vylepšení HCP

(3×90 minut)
1. osoba – 2 000 Kč
2. osoby – 2 500 Kč
3. osoby – 3 000 Kč

videoanalýza švihu
zhodnocení současného stavu
tréninková doporučení
tréninkový proces

Pro vylepšení výkonnosti

(10×90 minut)
1. osoba – 7 000 Kč
2. osoby – 8 500 Kč
3. osoby – 10 000 Kč

videoanalýza jednotlivých technik
zhodnocení současného stavu
stanovení tréninkových postupů
tréninkový proces
kontrola vytyčených cílů
2×9 jamek trénink na hřišti