Úvod do golfu

(1×90 minut)
1. osoba – 800 Kč
2.osoby – 1.000 Kč
každá další osoba – 200 Kč

profesionální trenér
zapůjčení vybavení
tréninkové míče
golfová etika
golfová pravidla
golfová výbava
základy putting/chipping
základy golfového švihu

Pro vylepšení švihu

(1×90 minut)
1. osoba – 700 Kč
2.osoby – 1.000 Kč

videoanalýza v programu PRO V1
zhodnocení současného stavu
tréninková doporučení

Pro vylepšení švihu

(3×90 minut)
1. osoba – 2 000 Kč
2. osoby – 2 500 Kč
3. osoby – 3 000 Kč

videoanalýza v programu PRO V1
zhodnocení současného stavu
tréninková doporučení
tréninkový proces

Pro vylepšení HCP

(5×90 minut)
1. osoba – 3 500 Kč
2. osoby – 4 200 Kč
3. osoby – 5 000 Kč

videoanalýza jednotlivých technik
zhodnocení současného stavu
stanovení tréninkových postupů
tréninkový proces
kontrola vytyčených cílů (video)
9 jamek trénink na hřišti

Pro vylepšení výkonnosti

(10×90 minut)
1. osoba – 7 000 Kč
2. osoby – 8 500 Kč
3. osoby – 10 000 Kč

videoanalýza jednotlivých technik
zhodnocení současného stavu
stanovení tréninkových postupů
tréninkový proces
kontrola vytyčených cílů
2×9 jamek trénink na hřišti

Pro zisk zelené karty – osvědčení pro hru na hřišti

(14×90 minut)
1. osoba – 9 000 Kč
2. osoby – 11 000 Kč
3. osoby – 13 000 Kč

technika golfového švihu
technika puttingu – chippingu
technika hry z bunkeru
golfová etika 90 minut
golfová pravidla 90 minut
2×9 jamek na soutěžním hřišti
závěrečná zkouška způsobilosti