SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

V minulém týdnu náhle zemřel bývalý předseda našeho klubu pan Tomáš Stöckel. Bylo mu 69 let.

Tomáš Stöckel se významnou měrou zasloužil o rozvoj našeho golfového hřiště.

Čest jeho památce.