Školení pro rozhodčí

Na začátek března vypisuje Česká golfová federace školení pro rozhodčí 3. třídy.

Pokud máte zájem o získání, nebo obnovení certifikátu rozhodčího 3. třídy, prosím kontaktujte recepci klubu.

V případě úspěšného absolvování kurzu hradí registrační poplatek klub.