Setkání se členy spolku

Vážené členky, vážení členové,

Dovolujeme si Vás pozvat na diskusní setkání s členy Výboru spolku, které tradičně předchází valné hromadě.

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě chceme otevřít témata současných problemů a budoucnosti našeho spolku, uvítáme Vaši účast.

Setkání proběhne v neděli 12.3.2017 od 17:30 v sídle spolku na adrese, Na Zálesí 530, 290 01 Poděbrady.

Těšíme se na Vás a Vaše dotazy.

členové Výboru spolku

Ing. Miloš Červinka, Ing. Luďka Kvízová, Miroslav Paskovský, Jiří Holý, Petr Jeník