Česká golfová federace (ČGF), na jaře roku 2014, spustila dlouhodobý projekt Se školou na golf jako prostředek osvěty a propagace golfu mimo golfové prostředí. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu.

Projekt se skládá ze tří etap (A, B a C) Každá ze tří etap projektu odpovídá věku a dovednostem žáků. „Výuka“ golfu  je uzpůsobená prostředí kde se výuka odehrává.  V první etapě – etapě A – se žáci seznamují s golfem zábavnou a nenásilnou formou s vybavením a pomůckami, které žákům rychle pomohou osvojit si základní techniky úderů a pochopit, že golf může být zábavou. „Výuka“ se odehrává v prostorách škol (tělocvičnách, školních hřištích).

Druhá etapa – etapa B – už spočívá v užší spolupráci škol a golfových klubů. Cílem je zajistit postupný hladký přechod dětí od startovního vybavení k běžnému golfovému vybavení používanému na cvičných plochách a hřištích, kde již probíhá část výuky.

Třetí etapa – etapa C – už se více zaměřuje na rozvoj získaných dovedností v předešlých dvou etapách a již se zcela odehrává na tréninkových plochách a golfových hřištích.

Součástí projektu jsou i soutěže a turnaje na regionální a celostátní úrovni. ČGF má po vzoru mnoha jiných sportů cíl, aby se golf stal povinnou součástí osnov tělesné výchovy na českých školách a aby se o golfu šířilo povědomí, že to je sport vhodný pro všechny věkové skupiny obyvatel.

Cílem projektu Se školou na golf je:

  • propagace golfu jako sportu vhodného pro děti a mládež z různých sociálních skupin;
  • seznámit žáky se základy golfových úderů, pravidly a etiketou golfu;
  • pořádat regionální a celostátní soutěže a turnaje pro školní týmy a žáky a studenty;
  • přivádět nové mladé hráče na česká golfová hřiště;
  • rozšířit hráčskou a členskou základnu golfu v ČR;
  • účinná prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže (drogové závislosti, kriminalita)