Prosíme Vás, dodržujte stanovená pravidla

Dovolujeme si požádat všechny hráče a hráčky, aby důsledně dodržovali stanovená pravidla v důsledku pandemie koronaviru. Na základě vládních omezení byl upraven provozní řád hřiště i tréninkových ploch.

Opakovaně dochází na hřišti ke spojování flightů a dalšímu nerespektování pravidel. Na drivingu se shlukují celé skupiny. V případě, že se budou tyto případy opakovat, budeme nuceni tréninkové plochy zcela zavřít.

Ti hráči, kteří nebudou respektovat upravený provozní řád hřiště, budou vykázání.

Členové klubu mohou být při nerespektování omezeni na svých členských právech.

Posílili jsme za tímto účelem služby maršálů, kteří budou na vše dohlížet.
Děkujeme za pochopení.