Přípravné schůzky členů GCPDY před konáním Valné hromady

Vážené členky, vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na přípravné schůzky před konáním Valné hromady spolku.

Na těchto schůzkách budou prezentovány a diskutovány veškeré materiály týkající se klíčového bodu Valné hromady, tedy návrhu na převod vlastnického práva k části nemovitého majetku ve vlastnictví spolku.

Obě schůzky budou mít stejnou náplň, jedna z nich bude v Poděbradech a v případě dostatečného zájmu druhá v Praze.


Poděbradská
schůzka proběhne v pátek 1. března 2019 v 17:30 v prostorách klubovny.

Pražská schůzka proběhne v pondělí 4. března 2019 v 18:00 (prostory budou upřesně podle počtu přihlášených).

 

Děkujeme Vám za potvrzení účasti zasláním emailu na adresu office@golfpodebrady.cz, s uvedením počtu osob a místa tj. Poděbrady, nebo Praha. Popřípadě telefonické potvrzení na číslo recepce 605 509 278.

Věnujte prosím tomuto tématu nejvyšší pozornost a přijďte se na schůzky seznámit s výše uvedenými materiály.

Tým pracovníků GOLF CLUBU PODĚBRADY z.s.