Nové úrazové pojištění pro sportovce

Česká golfová federace si Vás tímto dovoluje informovat o uzavření nové smlouvy o úrazovém pojištění členů sportovních spolků platné od 1. 2. 2019.

Pojištěnými osobami jsou členové sportovních svazů sdružených v ČOV a ČUS a tedy i členové našeho klubu.

Více informací najdete ve zprávě ČOV.