Mistrovství klubu ve hře na jamky 2017

Rádi bychom v letošním roce dali možnost všem členům, zahrát si tento parádní formát klubové soutěže. Po vzoru jiných hřišť, díky Ropice, tak rozdělíme Jamkovku na dvě věkové a výkonnostní části.

Grand – určeno pro hráče nad 30 let s HCP vyšším než 9,5. Na vlastní žádost může hráč nastoupit do sekce Sport.

Sport – pro hráče pod 30 let s HCP nižším než 9,4.

Jak na to?         

Staňte se členem GC Poděbrady. Pokud jím již jste, přihlaste se. A to prostřednictví emailu, recepce a nebo telefonu. Stačí napsat, rád bych si zahrál Jamkovku 2017 a uvést jméno, aktuální HCP, email a mobil. Přihlášky zasílejte na: email: recepce@golfpodebrady.cz nebo volejte na tel.: 325 610 928 mobil: 605 509 278

Přihlášky přijímáme do 30. dubna 2017 do 24:00.

Hrací pavouk bude zveřejněn nejpozději do 10. května 2017. Hrát se bude od května do září 2017, podle počtu přihlášených. Jednotlivá soutěžní kola mohou být upravena podle počtu přihlášených hráček a hráčů.

Termíny pro jednotlivá soutěžní hrací kola budou uvedena v pavouku. V pavouku budou také uvedeni hráči s jejich aktuálními HCP. Hráč s aktuálně vyšším HCP kontaktuje svého protihráče a zajišťuje startovní čas na recepci klubu. Hráči se musí dohodnout na termínu, kdy odehrají svá utkání v daném kole. Pokud se hráči nedomluví na termínu odehrání zápasu, je jako hrací den určen poslední den daného kola v čase 8:00 hodin. Diskvalifikován bude hráč, který v určeném období nekontaktuje svého soupeře.

V případě, že je v tento den hřiště uzavřeno z důvodu konání turnaje nebo nepřízně počasí, je jako hrací den určen nejbližší volný den v 8:00, kdy je hřiště otevřeno. Nedostaví-li se některý z hráčů k utkání, bude utkání kontumováno ve prospěch přítomného hráče. V případě že se nedostaví ani jeden hráč, je zápas kontumován ve prospěch hráče s aktuálně lepším HCP. Čas a datum utkání může soutěžní výbor upravit v zájmu zachování regulérnosti soutěže.

V průběhu soutěže jsou hráči povinni aktualizovat své kontaktní údaje na e-mail recepce@golfpodebrady.cz. V případě, že nebude možno hráče zastihnout, bude hráč po ukončení období pro odehrání kola diskvalifikován.

Utkání budou probíhat na 18 jamek do rozhodnutí. Hraje se podle platných pravidel golfu. Výsledky jednotlivých utkání budou aktualizovány v pavouku na webových stránkách www.golfpodebrady.cz.

Scorekarta se odevzdá na recepci klubu s jasně vyznačeným vítězem a podpisy obou zúčastněných hráčů nebo hráček.

Důležité upozornění:

– Hráči musí odehrát své utkání ve stanoveném termínu pro dané kolo.

– Hráč, který hodlá odstoupit ze soutěže, informuje o odstoupení soutěžní výbor bez zbytečného odkladu.

– Případné spory řeší s konečnou platností soutěžní výbor.

– Odpaliště: Muži Sport – bílá. Muži Grand – žlutá. Ženy Sport – modrá. Ženy Grand – červená.

– A hlavně! Hezkou hru.