MISTROVSTVÍ KLUBU NA JAMKY 2018

Dovolujeme si všechny členy klubu pozvat na Mistrovství klubu ve hře na jamky.

Propozice

Poplatky: startovné 200 Kč

Oběd: po odehrání sobotní kvalifikace se hráči odmění pochoutkou z grilu

Ředitel turnaje: Miroslav Paskovský

Soutěžní výbor: Jan Štaidl, Radek Horyna, Jiří Kodeš

Kategorie: muži a ženy

Ceny: Titul mistra a mistryně klubu ve hře na jamky pro rok 2018, pohár a šampaňské pro vítěze.

Uzávěrka přihlášek: Hráči se mohou přihlásit nejpozději do 22.6.2018 na recepci klubu, nebo na www.cgf.cz.

Řešení sporů: V případě, že nedojde mezi hráči k dohodě, má rozhodující slovo soutěžní výbor.

Vyhlášení výsledků a předání cen: Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na Mistrovství klubu ve hře na rány dne 16.9.2018. Vyhlášeni budou mistr a mistryně klubu GCPDY v jamkové hře 2018 a mistr a mistryně ve hře na rány 2018.

Termíny jednotlivých kol:

kvalifikace                              sobota 23.6.2018                               8:00 – 10:00hod

I.kolo jamkové hry                neděle 24.6.2018                               7:30 – 10:00hod

II.kolo jamkové hry              neděle 24.6.2018                               14:00 – 14:30hod

(pouze muži)

čtvrtfinále                               musí být odehráno do 22.7.2018

semifinále                              musí být odehráno do 19.8.2018

Finále                                      musí být odehráno do 9.9.2018

V případě, že se přihlásí hráčů méně, bude počet kol upraven soutěžním výborem podle počtu hráčů.

PRAVIDLA KVALIFIKACE:

Hraje se na rány bez vyrovnání HCP.

Odpaliště jsou: muži – žlutá, ženy – červená.

Do jamkové části postupuje 32 mužů a 8 žen.

Při rovnosti výsledků hráčů na 32 (muži) nebo 8 (ženy) místě rozhodne o postupu do jamkové části rozehrávka systémem: „SUDDEN DEATH“ od jamky číslo 1 do rozhodnutí. Rozehrávka se hraje ihned po skončení kvalifikačního kola. O další místech pro nasazení do pavouka rozhoduje los.

PRAVIDLA JAMKOVÉ ČÁSTI ČTVRTFINÁLE, SEMIFINÁLE, FINÁLE:

Hraje se na jamky bez vyrovnání HCP.

Odpaliště jsou: muži – bílá, ženy – modrá. Výše nasazený hráč má právo volby: muži – bílá/žlutá, ženy – modrá/červená.

Zápas vyhrává ten hráč, který vyhrál více jamek, než zbývá dohrát do konce utkání. (např. hráč A vede po 15 jamce 4:0, čili utkání končí vítězstvím hráče A v poměru 4/3) .

V případě nerozhodného výsledku po dohrání soutěžního kola  se pokračuje  systémem „rychlá smrt“ od odpaliště č.1.

Termíny čtvrtfinále, semifinále a finále si dohodnou hráči samostatně. Odpovědnost nabídnout 3 termíny z nichž min. 2 budou víkendové, má vždy hráč, výše umístěn v kvalifikačním kole. Pokud se hráči na termínu nedohodnou, je konečným termínem poslední neděle před koncem kola ve 14,00 hod. Kontakty na jednotlivé hráče budou k dispozici v recepci klubu. Žádáme hráče, aby odehrání kola nenechávali na poslední chvíli – termíny jednotlivých kol jsou pro všechny závazné a není možné je prodlužovat.

Pokud se některý hráč nedostaví ve sjednaném termínu  k  utkání, prohrává zápas.

Přítomný hráč si nechá potvrdit prázdnou skóre kartu potvrzující jeho přítomnost v daný čas a den v recepci klubu. Pokud se nedostaví žádný z hráčů, budou oba diskvalifikováni. Utkání je možné sehrát v dřívějších termínech.

Vítěz   utkání  je  povinen  odevzdat  vyplněnou,  podepsanou skóre kartu v recepci klubu a vyznačit výsledek utkání na  schématu  na nástěnce. Na skóre kartě musí být vyznačen výsledek zlomkem – počet jamek, o které hráč vedl // počet jamek, které zbývalo dohrát.

Hraje se podle Pravidel golfu a místních pravidel hřiště.

Nehraje se na úpravu HCP. Je povoleno používání elektrických měřících přístrojů. Doprava( buggy) není povolena. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny, nebo doplnění těchto propozic.

Žádáme všechny hráče, aby se dle oddílu I pravidel golfu dodržovali etiketu, což zahrnuje chování na hřišti, bezpečnost, ohled na ostatní hráče a  rychlost hry. V případě závažného porušení etikety může soutěžní výbor podle Pravidla 33-7 hráče diskvalifikovat.

Informace: Seznam přihlášených, hrací schéma a propozice soutěže budou vystaveny na nástěnce klubu.