MÍSTNÍ PRAVIDLA
GOLF CLUB PODĚBRADY

1) HRANICE HŘIŠTĚ
a) jamka č. 1 a 18 vnější spojnice bílých kolíků
b) jamka č. 7 a 8 hranici tvoří plot a jeho sloupky (oplocení střelnice)
c) jamka č. 9, 10 a 11 – vnitřní strana silnice

2) VODNÍ PŘEKÁŽKY A PODÉLNÉ VODNÍ PŘEKÁŽKY
jamky č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 a 18

3) NEPOHYBLIVÉ ZÁVADY
a) oplocení na jamce č. 3, 16 a 18
b) lavičky, odpadkové koše a myčky míčků
c) betonové patky na jamkách č. 1, 2, 3 a 18
d) oplocený objekt na jamkách č. 3, 4 a 16
e) informační a reklamní cedule, mobilní WC
f) všechny součásti závlahového systému
g) cesty s přírodním i umělým povrchem mimo jamky č. 9, 10 a 11
h) studny na jamkách č. 1, 2, 4, 7 a 12
ch) el. rozvaděč na jamce č. 7 a zděný objekt na jamce č. 14
i) mostky na jamkách č. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14 a 17
j) stromky s oporou nebo značené modrou stuhou
k) dřevěné altánky na jamce č. 1, 8 a 17
l) dřevěné hrazení na jamce č. 8 a 10

4) POHYBLIVÉ ZÁVADY
a) hrábě, směrové cedulky
b) všechny kolíky mimo bílých kolíků
c) kameny v bunkrech

Hráči jsou povinni dodržovat místní pravidla a provozní řád hřiště.