MÍSTNÍ PRAVIDLA
GOLF CLUB PODĚBRADY

1) HRANICE HŘIŠTĚ
a) jamka č. 10 a 11 hranici tvoří plot a jeho sloupky (oplocení střelnice)
b) jamka č. 12 a 13 – vnitřní strana silnice

2) TRESTNÉ OBLASTI
jamky č. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  14, 15, 16 a 17

3) NEPOHYBLIVÉ ZÁVADY
a) oplocení na jamce č. 4, 5 a 9
b) lavičky, odpadkové koše a myčky míčků
c) betonové patky na jamce č. 18
d) cedule označení ochrany přírody na jamkách 3 a 6
e) informační a reklamní cedule, mobilní WC
f) všechny součásti závlahového systému
g) cesty s přírodním i umělým povrchem mimo jamky č. 12,  13
h) studny na jamkách č. 7, 9, 10, 12 a 14
i) el. rozvaděč na jamce č. 10 a zděný objekt na jamce č. 16
j) mostky
k) stromky s oporou
l) dřevěné altánky na jamce č. 10 a 6

Hráči jsou povinni dodržovat místní pravidla a provozní řád hřiště.

Prosíme o dodržování časového limitu pro 9 jamek 2 hod 10 min a pro 18 jamek 4 hod a 30 min.