Krizová opatření vlády platná od 3. 12.

Shrnutí ke krizovým opatřením vlády ČR s platností od 3. 12. 2020 a jejich dopady na golfové prostředí

  1. Turnaje – povoleny do 50 osob
  2. Individuální hra – není omezena
  3. Driving range – bez omezení, ale driving GCPDY uzavřen
  4. Trénování – bez omezení
  5. Zájmové kroužky golfu dětských skupin (6-18 let) – bez omezení
  6. WC, šatny, sprchy – otevřeno
  7. Indoory – otevřeno v maximálním počtu 10 osob a s rouškami, indoor GCPDY po předchozím objednání přes recepci
  8. Recepce – otevřena, platí omezení počtu osob, hygienická opatření a nošení roušek ve vnitřních prostorách