Krizová opatření platná od 22. 10.

Shrnutí ke krizovým opatřením vlády ČR s platností od 22. 10. 2020 a jejich dopady na golfové prostředí

  1. Turnaje – zakázány
  2. Individuální hra – není zakázána, neboť jsou výslovně povoleny cesty za účelem pobytu v přírodě a zpět a pobyt v přírodě1 nebo parcích2 (čl. I. odst. 8. KO č. 1078). V této souvislosti je třeba vnímat absolutní omezení, tj. pobyt na veřejně přístupných místech v maximálním počtu 2 osob (s výjimkou členů domácnosti). Flajty tedy v maximálním počtu 2 osob (kromě členů domácnosti) a od ostatních udžovat odstup nejméně 2 metry.
  3. Driving range – povolen v maximálním počtu 2 osob, od ostatních 2 metry odstup.
  4. Trénování – zde platí analogicky omezení pro individuální hru, která není zakázána, je však třeba dodržovat omezení 2 osob. Pokud jde o poskytování služeb (placené tréninky), tato služba v zákazech KO č. 1079 nefiguruje.
  5. Zájmové kroužky golfu dětských skupin (6-18 let) – zakázáno.
  6. WC, šatny, sprchy – zakázáno.
  7. Indoory – zakázáno.
  8. Odbavení hráčů  a recepce – z okénka na zimní recepci, maximálně prosím využívejte online nebo telefonickou komunikaci a bezhotovostní platby

Zároveň prosíme udržujte všechna hygienická opatření a rozestupy.