Hra ve 4 členných flightech

Od 20. 04. 2020 lze hrát golf – za dodržování všeobecně známých omezení (skupinky max. dvou hráčů s výjimkou členů domácnosti, distance dva metry nebo jinak roušky atd.) – ve flightech podle Pravidel golfu a bez nutnosti změny průchodnosti hřišť, tedy bez nutnosti „vynechávání“ startovních časů (tz. 4 členné flighty).

Je pouze nutné dbát toho, aby hráči a skupinky hráčů dodržovali rozestupy – typicky na startu, na odpalištích, na greenech a při hledání.

Znovu Vás žádáme o dodržování všech stanovených pravidel.

Děkujeme a přejeme Vám hezkou hru.