Důležitá upozornění – provozní omezení

 • Veškeré hrací časy rezervujte na portálu teetime.cz nebo prostřednictvím telefonů 325 610 928 nebo 605 509 278 (recepce klubu) – bez předchozí rezervace je vstup na hřiště zakázán
 • Hra je umožněna pouze dvěma osobám ve flightu, které jsou navíc povinny dodržovat minimálně dvoumetrový odstup a to osob, které žijí v jedné domácnosti a rodinných příslušníků
 • Rozestupy mezi jednotlivými hracími časy budou 10 minut
 • Do areálu prosím přijíždějte max 15 minut před zahájením hry; bezprostředně po ukončení hry prosím opusťte areál hřiště
 • Vzhledem k hygienickým opatřením nejsou v bunkerech k dispozici hrábě
 • V jamkovištích jsou standardně zasunuty vlajky, je přísně zakázáno jakákoliv manipulace – patujeme na vlajku
 • Hru odbavujeme na zimní recepci (naproti driving range) přes okénko
 • Platba za hru je možná pouze platební kartou – terminál bude instalován na recepčním okénku
 • K recepci prosím přistupujte jednotlivě a s rouškou; rouška pro samotnou hru není nutná pakliže dodržujete rozestup mezi hráči 2 metry
 • Veškeré vnitřní prostory včetně toalet jsou uzavřeny, stejně tak toalety na hřišti
 • Hrajeme par 69, bez lesních jamek, startujeme z vložené tříparové jedničky od parkoviště, dále hrajeme vložený třípar mezi jamkami č. 15 a 16.
 • Tréninkové míče v automatu na driving range budou dezinfikovány
 • Dezinfikovat budeme také košíky na míče a výdejní automat
 • Snížili jsme počet rohožek a vytvořili větší rozestupy
 • Komerční trénink s trenérem je možný jen v maximálním počtu 2 osoby, kdy trenér je jednou zúčastněnou osobou
 • Na chippingu a putting greenu omezujeme maximální počet osob na 4 (pokud jsou zde 4 osoby, prosím vyčkejte na uvolnění místa)
 • Jamkoviště na putting greenu budou pravidelně dezinfikovány

Předem děkujeme za dodržování veškerých omezení. Jejich nerespektování je důvodem k ukončení hry.

Golf Club Poděbrady z.s.