Celosvětový hendikepový systém je zprovozněn

Celosvětový hendikepový systém (WHS) byl dnes ráno otestován a oficiálně spuštěn. Přepočet proběhl v pořádku a bez větších komplikací.

Již dříve jsme Vás informovali, že připravujeme nástroj, který každému hráči umožní ověřit si jeho nový HCP. Vytvořili jsme proto nový portál, na němž hráči kromě svého nového HCP naleznou rovněž svou turnajovou historii, ze které se nový HCP vypočítává.

Tento portál naleznete zde:

http://server.cgf.cz/HcpCheck.aspx

Uvedený odkaz bude viditelně uveden na veřejném portálu ČGF.

Věříme proto, že z Vaší strany nebudou nutná žádná další opatření a že nový světový hendikep nám bude sloužit, jak má.

Dovolte mi Vám popřát v této době hlavně pevné zdraví a brzký start nové golfové sezóny.
S pozdravem

Tomáš Přikryl

Projektový manažer | Project Manager

Česká golfová federace | Czech Golf Federation

Informace od právní komise České golfové federace

Prosím, věnujte pozornost níže uvedenému stanovisku Právní komise ČGF k vládou ČR přijatému krizovému opatření.

Usnesením vlády ČR č. 214 ze dne 15. 03. 2020 o přijetí krizového opatření, s účinností ode dne 16. března 2020 (od 0:00 hod.) do dne 24. března 2020 (do 6:00 hod.)

vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.

Vstup v účinnost tohoto Usnesení tedy pro provozovatele golfových zařízení, tedy hřišť, indoorů a drivingů znamená následující:

  1. Veřejnosti je zakázáno na sportoviště vstupovat. Tento výslovný zákaz jednoznačně ukončuje jakékoliv debaty a úvahy z předchozích dnů a znamená, že každý, kdo na sportoviště (golfové hřiště, indoor, akademii, fotbalgolf, footgolf, driving atd.) vstoupí, poruší explicitní zákaz se všemi hmotněprávními (až 3 miliony korun) a trestněprávními (porušení zákazu je nově trestným činem) důsledky pro občany – hráče/návštěvníky.
  2. Provozovatelé těchto sportovišť se mohou dostat do kolize se zákazem tím, že navzdory shora uvedenému umožní porušování zákazu. Umožnění porušování zákazu je třeba spatřovat nejenom v tom, že by provozovatel (majitel, zřizovatel atd) do zakázaného zařízení zájemce vpustil (např. odbavil), ale i tím, že nepřijme taková opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat. Takovýmito opatřeními dozajista bude vyvěšení informačních cedulí obsahujících např. text: “Usnesením vlády ČR č. 214, ze dne 15.03.2020 vláda ČR do dne 24.03.2020 ZAKAZUJE přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště. Z těchto důvodů je toto zařízení UZAVŘENO. Každý, kdo poruší zákaz, se vystavuje nebezpečí zákonného postihu (až 3 miliony KČ či trestní stíhání).
  3. V rámci specifik golfových hřišť a drivingů je třeba vyložit, co ještě lze považovat za opatření, které lze spravedlivě požadovat a co již nikoliv. U indoorů je takovýmto opatřením jednoznačně uzavření (uzamčení) prostor s vyvěšením upozornění, čímž je nade vší pochybnost znemožněno veřejnosti do prostor vstupovat.
  4. Na venkovních sportovištích bude situace složitější a bude na každém hřišti jiná. Nelze spravedlivě požadovat, aby provozovatelé na všech přístupových cestách, či dokonce v nějakých rozestupech po obvodu hřiště vyvěšovali upozornění. Naopak ale doporučujeme, aby takovéto upozornění bylo umístěno v místě, kde probíhá obvykle odbavení hráčů, vhodné také bude ho umístit i třeba na příjezdovém parkovišti, popř na odpališti jamky č. 1.
  5. Drivingy – tam, kde to je možné (což je většina případů drivingů v ČR), doporučujeme rovněž umístit upozornění u vstupu a výdejní automaty na míče vyřadit z provozu. Drivingy, které mají uzavíratelný vstup, by měly tyto vstupy uzamknout a umístit upozornění.

Shora uvedený výklad je vydáván jako doporučení, směřující k ochraně subjektů zabývajících se golfem před sankcemi, jejichž masivní aplikaci v období až pomine krize, a budou se řešit její dopady do ekonomiky, lze ze strany orgánů očekávat. I nadále však platí, že za provoz jednotlivých zařízení plně odpovídají subjekty, které k nim mají právo hospodaření.

V této souvislosti tedy odmítáme různé účelové výklady typu, že golfové hřiště lze chápat jako park, či úvahy o náhlém pronájmu hřiště společnosti s ručením omezením bez majetku, kterou později lze obětovat atd. Podstatou opatření vlády je zamezit tomu, aby se osoby (s výjimkou zaměstnanců při výkonu práce či vyjmenovaných služeb) mohly setkat. Důrazně tedy varujeme před jakýmkoli obcházením Usnesení vlády ČR.

Uzavření hřiště

S ohledem na aktuální nařízení vlády, s okamžitou platností až do odvolání uzavíráme celý areál.

Věříme, že toto opatření přispěje ke zklidnění situace.

Děkujeme všem za Vaší přízeň a podporu.

Aktuální informace o provozu hřiště

Od soboty 14.3. platí, že na golfových hřištích se ve stejný okamžik nesmí nacházet více, než 30 osob.

Žádáme Vás proto o součinnost v níže uvedených bodech.

Na hru přijíždějte v co nejkratším možném termínu před hrou a ihned po hře bezprostředně opusťte areál.

Hra bude umožněna pouze hráčům, kteří mají platnou rezeravci a odbavení.

Při téninku na driving range prosím dodržujte bezpečné odstupy.

Pokud nebudete chtít před hrou navštívit recepci, prosíme volejte na telefonní číslo 605 509 278.

Průběžně budeme regulovat v systému TeeTime jednotlivé startovní časy tak, abychom vyhověli současnému nařízení vlády ČR.

Indoor driving range je zavřen jak pro veřejnost, tak pro členy klubu. Až do odvolání jsou zrušeny veškeré turnaje na našem hřišti.

Děkujeme Vám za respektování maximální opatrnosti a hygienických doporučení. Hřiště je ve velmi dobré stavu, věříme, že si přes všechna omezení hru užijete.

Uzavření indooru

Vážení hráči,

vzhledem k současné situaci dnešním dnem dochází k uzavření indooru do odvolání.

Prosíme zájemce o trénování, aby využili prostoru venkovního driving range.

O dalším průběhu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme Vám za pochopení.

Otevíráme letní odpaliště a greeny

V sobotu 14.3. otevíráme hřiště.

Hrát budeme z letních odpališť na letní greeny, do konce března celý týden za 590 Kč.

Přijďte si zahrát.

V případě, že si nepřejete před hrou navštívit recepci, prosíme volejte na tel. číslo 605509278.

Odstávka technického serveru ČGF

Zpráva od České golfové federace.

V neděli 15. 3. od 18:00 dojde k odstávce technického serveru.

Tato odstávka potrvá až do 17. 3. 2020 do 10:00.

Důvodem odstávky je přechod na nový Celosvětový hendikepový systém (WHS).

Od úterý 17. 3. bude server opět spuštěn již s přepočtem všech HCP.

O možnostech, jak si hráč může zkontrolovat své HCP a turnajovou historii, Vás budeme informovat v nejbližších dnech.