Je tady jaro a nová golfová sezóna

Golfová sezóna roku 2019 zaklepala na dveře a my si Vám dovolujeme zaslat veškeré potřebné informace.

Od toho týdne hrajeme na letní odpaliště i greeny. Veškeré cvičné plochy jsou otevřeny.

V tuto chvíli hrajeme za skvělou jarní cenu 490,- Kč / 18 jamek.

Ve čtvrtek 28.3. se recepce přesouvá do letní části. Od toho dne bude v provozu i restaurace, kterou mají nově v pronájmu pánové z The Bistra.

Jakmile dovolí počasí, tak veškerý provoz restaurace bude přesunut na zahrádku, aby byli blíže Vám hráčům a členům. Nově si budete moci dopřát pochoutky z grilu a udírny. Koncept The Bistra je nabízet každý den čerstvé a sezónní menu.

Dále si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na nejbližší klubové akce:

neděle  24.3. – Nedělní 18ka v Poděbradech
sobota  30.3. – Poděbradský apríl
sobota    6.4. – Men Tour 2019
sobota 13.4. – Poděbradský texas – zahájení sezóny 2019.
Závěrem Vám přejeme do letošní sezóny dlouhé a rovné rány a těšíme se na setkání s Vámi.

Tým pracovníků GOLF CLUBU PODĚBRADY z.s.

Provoz recepce – neděle 24.3.

Dovolujeme si Vás informovat, že golfová recepce bude v neděli 24.3. přesunuta do letní části z důvodu pořádání turnaje. V tento den je možná platba pouze v hotovosti.

Děkujeme Vám za pochopení.

Jednání v rámci Rady města dne 13.3.2019

Vážení členové GC Poděbrady,

 

Vzhledem k okolnostem, které následovaly po vystoupení pana starosty města Poděbrady na jednání Zastupitelstva města dne 6.3.2019, kde inicioval záměr města koupit nemovitosti v majetku GC Poděbrady bychom rádi uvedli informace na pravou míru.

 

Přes veškerou snahu ze strany klubu zasednout k jednacímu stolu s vedením radnice, se toto jednání uskutečnilo až dnes. Výbor v kompletním složení se dnes zúčastnil zasedání Rady města, kde jsme přítomné radní informovali o záměrech GC Poděbrady ve věci prodeje majetku. Zároveň jsme poukázali na fakt, že městu Poděbrady byl majetek klubu opakovaně nabízen, naposledy dne 5.9.2018. Tento dokument byl během našeho jednání úředníky dohledán.

 

Součástí jednání Rady města bylo i vystoupení pana Pavla Loudy, který městu představil záměr jezdeckého klubu, který plánuje v areálu zbudovat. Přítomní členové Rady města proti realizaci tohoto záměru neměli námitek. Pan starosta Jaroslav Červinka dokonce zmínil, že projekt podporoval i v původní lokalitě z jezera. Všichni přítomní konstatovali, že litují vzniklé situace, která byla zapříčiněna především nedostatkem relevantních informací.

 

Radní města vyslechli naše argumenty pro prodej nemovitého a movitého majetku. Následovala diskuse nad všemi okolnostmi. Na závěr jednání byl starosta města Jaroslav Červinka pozván, aby vystoupil před shromážděním valné hromady. Starosta města pozvání přijal.

 

Vzhledem k tomu, že diskuse byla součástí jednání Rady města, bude její průběh součástí oficiálního zápisu, který bude v zákonné lhůtě zveřejněn na webových stránkách města.

 

 

Výbor Golf Clubu Poděbrady z.s.

 

 

 

 

V Poděbradech dne 13.3.2019

Aktualizace podkladů pro Valnou hromadu

Vážené členky, vážení členové,

byly aktualizovány podklady pro jednání Valné hromady. ZDE.

Přidány byly: – návrh kupní smlouvy; – situace nové golfové jamky; – vizualizace nové klubovny.

Heslo pro přístup jste obrželi v pozvánce na VH, nebo Vám bude sděleno na recepci klubu.

Tým pracovníků GOLF CLUBU PODĚBRADY

Přípravné schůzky členů GCPDY před konáním Valné hromady

Vážené členky, vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na přípravné schůzky před konáním Valné hromady spolku.

Na těchto schůzkách budou prezentovány a diskutovány veškeré materiály týkající se klíčového bodu Valné hromady, tedy návrhu na převod vlastnického práva k části nemovitého majetku ve vlastnictví spolku.

Obě schůzky budou mít stejnou náplň, jedna z nich bude v Poděbradech a v případě dostatečného zájmu druhá v Praze.


Poděbradská
schůzka proběhne v pátek 1. března 2019 v 17:30 v prostorách klubovny.

Pražská schůzka proběhne v pondělí 4. března 2019 v 18:00 (prostory budou upřesně podle počtu přihlášených).

 

Děkujeme Vám za potvrzení účasti zasláním emailu na adresu office@golfpodebrady.cz, s uvedením počtu osob a místa tj. Poděbrady, nebo Praha. Popřípadě telefonické potvrzení na číslo recepce 605 509 278.

Věnujte prosím tomuto tématu nejvyšší pozornost a přijďte se na schůzky seznámit s výše uvedenými materiály.

Tým pracovníků GOLF CLUBU PODĚBRADY z.s.

Nové úrazové pojištění pro sportovce

Česká golfová federace si Vás tímto dovoluje informovat o uzavření nové smlouvy o úrazovém pojištění členů sportovních spolků platné od 1. 2. 2019.

Pojištěnými osobami jsou členové sportovních svazů sdružených v ČOV a ČUS a tedy i členové našeho klubu.

Více informací najdete ve zprávě ČOV.