Hra ve 4 členných flightech

Od 20. 04. 2020 lze hrát golf – za dodržování všeobecně známých omezení (skupinky max. dvou hráčů s výjimkou členů domácnosti, distance dva metry nebo jinak roušky atd.) – ve flightech podle Pravidel golfu a bez nutnosti změny průchodnosti hřišť, tedy bez nutnosti „vynechávání“ startovních časů (tz. 4 členné flighty).

Je pouze nutné dbát toho, aby hráči a skupinky hráčů dodržovali rozestupy – typicky na startu, na odpalištích, na greenech a při hledání.

Znovu Vás žádáme o dodržování všech stanovených pravidel.

Děkujeme a přejeme Vám hezkou hru.

Prosíme Vás, dodržujte stanovená pravidla

Dovolujeme si požádat všechny hráče a hráčky, aby důsledně dodržovali stanovená pravidla v důsledku pandemie koronaviru. Na základě vládních omezení byl upraven provozní řád hřiště i tréninkových ploch.

Opakovaně dochází na hřišti ke spojování flightů a dalšímu nerespektování pravidel. Na drivingu se shlukují celé skupiny. V případě, že se budou tyto případy opakovat, budeme nuceni tréninkové plochy zcela zavřít.

Ti hráči, kteří nebudou respektovat upravený provozní řád hřiště, budou vykázání.

Členové klubu mohou být při nerespektování omezeni na svých členských právech.

Posílili jsme za tímto účelem služby maršálů, kteří budou na vše dohlížet.
Děkujeme za pochopení.

Aktuální informace – tréninkové plochy

Vzhledem k dalším informacím, které zpřesňují naše možnosti, zítra ve 12:00 hodin otevíráme tréninkové plochy…

 • tréninkové míče v automatu na driving range budou dezinfikovány
 • dezinfikovat budeme také košíky na míče a výdejní automat
 • snížili jsme počet rohožek a vytvořili větší rozestupy
 • komerční trénink s trenérem je možný jen v maximálním počtu 2 osoby, kdy trenér je jednou zúčastněnou osobou
 • na chippingu a putting greenu omezujeme maximální počet osob na 4 (pokud jsou zde 4 osoby, prosím vyčkejte na uvolnění místa)
 • jamkoviště na putting greenu budou pravidelně dezinfikovány

Těšíme se na Vás a děkujeme za respektování pravidel!

Důležitá upozornění – provozní omezení

 • Veškeré hrací časy rezervujte na portálu teetime.cz nebo prostřednictvím telefonů 325 610 928 nebo 605 509 278 (recepce klubu) – bez předchozí rezervace je vstup na hřiště zakázán
 • Hra je umožněna pouze dvěma osobám ve flightu, které jsou navíc povinny dodržovat minimálně dvoumetrový odstup a to osob, které žijí v jedné domácnosti a rodinných příslušníků
 • Rozestupy mezi jednotlivými hracími časy budou 10 minut
 • Do areálu prosím přijíždějte max 15 minut před zahájením hry; bezprostředně po ukončení hry prosím opusťte areál hřiště
 • Vzhledem k hygienickým opatřením nejsou v bunkerech k dispozici hrábě
 • V jamkovištích jsou standardně zasunuty vlajky, je přísně zakázáno jakákoliv manipulace – patujeme na vlajku
 • Hru odbavujeme na zimní recepci (naproti driving range) přes okénko
 • Platba za hru je možná pouze platební kartou – terminál bude instalován na recepčním okénku
 • K recepci prosím přistupujte jednotlivě a s rouškou; rouška pro samotnou hru není nutná pakliže dodržujete rozestup mezi hráči 2 metry
 • Veškeré vnitřní prostory včetně toalet jsou uzavřeny, stejně tak toalety na hřišti
 • Hrajeme par 69, bez lesních jamek, startujeme z vložené tříparové jedničky od parkoviště, dále hrajeme vložený třípar mezi jamkami č. 15 a 16.
 • Tréninkové míče v automatu na driving range budou dezinfikovány
 • Dezinfikovat budeme také košíky na míče a výdejní automat
 • Snížili jsme počet rohožek a vytvořili větší rozestupy
 • Komerční trénink s trenérem je možný jen v maximálním počtu 2 osoby, kdy trenér je jednou zúčastněnou osobou
 • Na chippingu a putting greenu omezujeme maximální počet osob na 4 (pokud jsou zde 4 osoby, prosím vyčkejte na uvolnění místa)
 • Jamkoviště na putting greenu budou pravidelně dezinfikovány

Předem děkujeme za dodržování veškerých omezení. Jejich nerespektování je důvodem k ukončení hry.

Golf Club Poděbrady z.s.