Entries by

Obnovení tréninků TCM

Vážení a milí, s potěšením Vám oznamujeme, že s účinností od pondělí 11. května, obnovujeme v rámci poděbradského TCM pravidelné skupinové dětské tréninky. Pro trénující děti a mládež bude k dispozici toaleta v místě letní recepce, dezinfekce rukou bude k dispozici u trenérů. Roušky budou vyžadovány při návštěvě klubovny, při samotném tréninku nikoliv. Prozatím jedinou časovou změnou […]

Hra ve 4 členných flightech

Od 20. 04. 2020 lze hrát golf – za dodržování všeobecně známých omezení (skupinky max. dvou hráčů s výjimkou členů domácnosti, distance dva metry nebo jinak roušky atd.) – ve flightech podle Pravidel golfu a bez nutnosti změny průchodnosti hřišť, tedy bez nutnosti „vynechávání“ startovních časů (tz. 4 členné flighty). Je pouze nutné dbát toho, […]

Prosíme Vás, dodržujte stanovená pravidla

Dovolujeme si požádat všechny hráče a hráčky, aby důsledně dodržovali stanovená pravidla v důsledku pandemie koronaviru. Na základě vládních omezení byl upraven provozní řád hřiště i tréninkových ploch. Opakovaně dochází na hřišti ke spojování flightů a dalšímu nerespektování pravidel. Na drivingu se shlukují celé skupiny. V případě, že se budou tyto případy opakovat, budeme nuceni tréninkové plochy […]