Miloš Červinka
předseda klubu

Jiří Holý
člen výboru klubu

Luďka Kvízová
místopředsedkyně klubu

Miroslav Paskovský
člen výboru klubu

Jan Tomaier
člen výboru klubu

Dozorčí rada: Jan Bělohubý,  Vlasta Heršálková, Roman Plecitý

Manažer klubu: Jan Štaidl