NA JAMKY NA RÁNY
  Muži Ženy Muži Ženy
2017 Jan Exner Eva Balcarová jun. František Exner Tina Davídková
2016 Jan Exner Šárka Seifertová Filip Bodlák Eva Balcarová jun.
2015 Jiří Holý jun. Tína Davídková Jiří Seifert Tína Davídková
2014 Jiří Holý ml. Tína Davídková
2013 Robert Balcar jun. Josefína Moličová Petr Tobiáš Tina Davídková
  2012 Filip Bodlák Kateřina Rybářová Dušan Suchánek Hana Balounová
  2011 Jiří Holý jun. Marcela Hyková Dušan Suchánek Marcela Hyková
  2010 Jaroslav Pithart Martina Poláchová Jan Lazar Kateřina Rybářová
  2009 Marek Šulc Nora Skalleová Viktor Skalle Kateřina Rybářová
  2008 Daniel Šopov Kateřina Rybářová Marek Najman Karolina Slapničková
  2007 Marek Šulc Marek Najman
  2006 Ondřej Žatečka Roman Svoboda
  2005 Jiří Holý jun. Viktor Skalle
  2004 Jan Lazar Jiří Kodeš sen.
  2003 Viktor Skalle Viktor Skalle
  2002 David Exner Radek Horyna
  2001 Radek Horyna Dušan Suchánek
  2000 Dušan Suchánek Jiří Kodeš sen.
  1999 Radek Horyna Roman Svoboda
  1998 Stanislav Holler
  1997 Robert Balcar
  1996 Jiří Kodeš sen.
  1995 Jiří Kodeš sen.
  1994 Radek Horyna
  1993 Jiří Kodeš sen.
  1992 Jiří Kodeš sen.
  1991 Mudr. Ivo Balcar
  1990 Jiří Kodeš sen.
  1989 Jiří Kodeš sen.
  1988 Jiří Kodeš sen.
  1987 Jiří Kodeš sen.
  1983 Jiří Kodeš sen.
  1982 Jiří Seifert